Показване на 6-10 от 11.
Курс Programmable Logic Controllers (PLC)

Курс Programmable Logic Controllers (PLC)   Курсът по Programmable Logic controllersима за цел да ви запознае с принципите на проектиране и изграждане на управляващи системи за индустриална автоматизация. В курса ще научите основните принципи за програмиране на пр...

2018-10-16

Курс за придобиване на умения за работа със съвременни препрограмируеми схеми и CAD продукти

І. Общи условия   1. Цел на обучението Целта на обучението, провеждано в рамките на този курс е да разшири знанията и практическите умения на обучаващите се за работа с модерната съвременна елементна база за изграждане на цифрови електронни устройства и CADсис...

2018-10-16

Български език за чужденци

Oбучение в група по „Български език за чужденци“на преподаватели чужденци Форма на обучение: комбинирана Продължителност: 12 седмици Място на провеждане на обучението: ТУ - София Насочеността на курса е комуникативна, създаване и усвояване на умения...

2017-05-09

Курс Java и бази данни

Продължителност - 30 часа, цена 480 лева, водещ преподавател д-р инж. Явор Томов (https://bg.linkedin.com/in/yavor-tomov-5ab2719a, http://javac.bg) Успешното завършване на курса по основи на Java и бази данни ще Ви направи желан специалист за всяка софтуерна компания. Полу...

2017-05-12

курс "Водач на електрокари и мотокари"

Обучението се провежда ежемесечно към катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт" към Технически университет - София и издава Свидетелство за правоспособност образец НАПОО. За информация и справки: тел. 02/965 21 06 или на моб. тел. 0895 590 600 Ръководи...

2017-05-09