курс "Водач на електрокари и мотокари"

Обучението се провежда ежемесечно към катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт" към Технически университет - София и издава Свидетелство за правоспособност образец НАПОО.
За информация и справки: тел. 02/965 21 06 или на моб. тел. 0895 590 600
Ръководител школа - проф. д-р инж. Лило Кунчев

 

 

Ключови думи:

Електрокари и мотокари : Квалификационни курсове за водачи

Учебен център провежда обучение за придобиване на правоспособност за управление на електрокари и мотокари, както и периодично

С електрокари и мотокари, използвани за товаро-разтоварни и транспортни дейности в предприятията на територията на Република България, могат

НАРЕДБА № 1 за работа с електрокари и мотокари Наредба 1 за ... за обучение на водачи на електрокари и мотокари и правоспособност за водачи на

НАРЕДБА 1 ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА МОТОКАРИСТИ

Наредба 1 от 10 април 2006 г за придобиване или признаване на

Курс електрокари и мотокари - Учебен център

Курсът е на основание Наредба 1 на МОН за правоспособността на водачите на електрокари и мотокари във вътрешния транспорт на предприятията

Придобиват се знания за устройството, експлоатацията, изисквания за безопасни условия на труд при работа с мотокари и електрокари, сервизно

НАРЕДБА № 6 ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТТА НА ВОДАЧИТЕ НА МОТОКАРИ И ЕЛЕКТРОКАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на електро и мотокари

Курс за водачи на Електрокари и Мотокари. В ЦПО  в учебната база провеждаме курсове за правоспособност за работа с Електрокари

Водач на електрокари високоповдигачи: с надлъжно изнасяне на товара и ръчноводими. Водач на електрокари и мотокари високоповдигачи.

 

 

 

 

 

2017-05-09