Показване на 11-12 от 12.
курс "Водач на електрокари и мотокари"

Обучението се провежда ежемесечно към катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт" към Технически университет - София и издава Свидетелство за правоспособност образец НАПОО. За информация и справки: тел. 02/965 21 06 или на моб. тел. 0895 590 600 Ръководи...

2017-05-09

курс "Основи на програмирането със C#

Курсът дава начални умения по програмиране, необходими за всички. Това включва писане на програмен код на начално ниво, работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резу...

2017-05-09