Показване на 11-11 от 11.
курс "Основи на програмирането със C#

Курсът дава начални умения по програмиране, необходими за всички. Това включва писане на програмен код на начално ниво, работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резу...

2017-05-09