Начало

Центърът за развитие и квалификация дава възможност  на българските и чуждестранни граждани с висше и средно образование  да се обучават чрез заплащане в следните учебни форми:

•    следдипломно обучение - редовно, вечерно  и дистанционно;
•    професионално обучение - редовно.

Преподавателският състав, учебните планове и програми са съобразени с необходимостта от съвременни знания и умения, а учебните зали и лаборатории са модерно обзаведени.
Обучението в Центъра за развитие и квалификация дава професионална и допълнителна квалификация, а организацията на учебните занятия се съобразява с удобното за обучаваните време.
Следдипломното обучение се провежда както по утвърдени от практиката периодични курсове, така и нови групови или индивидуални теми и практики по желание на обучаемите.

На успешно завършилите следдипломното обучение се издават легитимни документи със спазени изискванията  на МОН: Удостоверение за допълнително обучение или Свидетелство за професионална квалификация, както и международно признати сертификати.

Центърът за професионалното обучение е лицензиран да обучава по  33 професии, като на успешно завършилите се издават легитимни документи от Национална Агенция по Професионално Образование и Обучение (НАПОО): Свидетелство за професионална квалификация (за професия) и Удостоверение – за част от професия или за придобиване на правоспособност.

    

 

 

 

Актуално
Надолу Нагоре