курс "Основи на програмирането със C#

Курсът дава начални умения по програмиране, необходими за всички.

Това включва писане на програмен код на начално ниво, работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else, switch-case) и цикли (for, while, do-while, for-each).

В курса се разглеждат накратко и по-сложни концепции като методи, масиви, списъци и стрингове.

За целта на курса се използват езикът за програмиране C# и Visual Studio в Windows среда.

за справки и информация - тел 02/965 34 61, email:tvoinova@tu-sofia.bg, skolev@tu-sofia.bg

 

 

Ключови думи:

C# (C Sharp, произнася се Си Шарп) е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET.

Въведение в програмирането със C#

уроци от курса C# програмиране - част I в софтуерната академия на

Уроците по програмиране обхващат C# програмиране, Visual

Как да направим програма на C#?  можете ... по програмиране. Темата на този урок е: Нашата първа C# програма.

Практически насочен Подходящ за напълно начинаещи.

Курс по C# - Задълбочен курс

Курс C# програмиране - част I. Научете се на основите на програмирането: езикът C#, типове данни, променливи, изрази, работа с конзолата, условни

За кого е предназначен? Курсът е подходящ за хора, които или нямат опит с C# и програмиране, или искат да научат повече за езика и платформата.

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични ... Programming Basics със C#

Курсът представлява практически ориентирано обучение за C# и водещата Microsoft технология за разработка на уеб страници и приложения – ASP.

Разглежданите теми покриват основите на езика C#, като се засягат и ... В края на курса ще бъде проведен и тест върху материала на целия курс.

курс "Основи на Програмирането със C#". Ако искате да станете програмист, но не знаете от къде да започнете, то C# е точно като за вас!

Ако се интересувате от C# програмиране, курс C# или C# уроци, попаднали сте в правилната страница. Ние се занимаване с курсове по C# и обучения

Курсът ще ви запознае с основите на програмирането. Изучават се начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за

C# е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от ... Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи в

Начинаещи - основи на C#, напреднали - обектен модел на C# и структури от данни.Опитни преподаватели · Издаване на сертификат · Обучение в малки групиJAVAJavaScript

В този курс вие ще придобиете широки знания за: синтаксиса на С#, контролни структури, масиви, списъци, речници, класове и обекти. Ще се научите

Училищен курс по програмиране на C#

Цели на курса. Целите на курса са представяне на основите на програмирането с един от най-търсените езици в момента C# и платформата .NET на

Курсът е предназначен за прохождащи разработчици в сферата на ...

Курсът е подходящ за тези, които за пръв път ще се запознаят с езика за програмиране C#, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ...

 

 

 

 

 

2017-05-09