ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ

Откриване на ШКОЛАТА На 15 –ти ноември, такса 750 лв.

 

обявата в PDF формат

 

ГИМНАЗИЯ ЗА ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ

КЛУБ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ЕЛИТ

ОТКРИВАТ В

ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ШКОЛА

 

ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ,

КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ

 

 

Школата изграждаумения за :

 

 нови мултимедийни системи и принципи на видео обработка

 създаване на съвременна 3D продукция

мениджмънт и дигитални маркетинг канали 

развитието на дигитални продукти и дигитално предприемачество

филмово и телевизионно операторство

филмов и телевизионен монтаж

филмова и телевизионна режисура


 

Официалното откриване на ШКОЛАТА е 

на 15 –ти ноември

 

Школата е 28 седмици /от ноември до май /

по 3 часа седмично /в четвъртък /

общо 84 семинарни часа и 10 лекционни

 

Таксата за обучението в ШКОЛАТА е750 лв.,в края на обучението се получава

Сертификат иУдостоверение за завършена ШКОЛА по

ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ

 

Повече информация на тел 0879 410 740

 в Техническия университет

и на тел 0888 314 555

в Съвета на европейската научна и културна общност

 

crk.tu-sofia.bg      naukaikultura.free.bg

 
 

 

 

 

 

2019-10-15