Python core

Курсът Python core ще ви запознае с базови техники и инструменти за практическо програмиране отвъд писането на прости програмни конструкции. Обучението обхваща работа с функции с параметри и връщана стойност, използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки, обработка на поредици елементи чрез списъци, използване на колекции, работа с речници и асоциативни масиви за обработка и съхранение на двойки, работа със стрингове и текстообработка. Наред с техниките за програмиране курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на задачи чрез работа върху стотици практически упражнения. Предвидени са и задачи за упражнения и домашни работи.

Цена 150 лв. за 30 учебни часа

Водещ преподавател - гл ас д-р Явор Томов

+359 87 662 8969

2019-04-14