Защита на личните данни и GDPR

Специализантът получава подготовка по основни въпроси от теорията и практиката в областта на защита на личните данни:

-       Законодателство в сферата на защита на личните данни, Общ регламент за защита на данните и защита на личните данни;

-       Вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;

-       Управление на риска и оценка на въздействието;

-       Правила, свързани с ИКТ;

-       Сигурност на обработването, сигурност на мрежите и информационните системи;

-       Документиране и отчетност;

-       Надзор, осъществяван от Комисията на защита на личните данни.

Получената подготовка позволява на специализанта да решава самостоятелно практически задачи, свързани с прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR), както и да изпълнява длъжността Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД).

Продължителността на курса е 30 учебни часа, цена 480 лв.

Обучението се провежда целодневно в съботни дни.

Успешно завършилите курса специализанти получават Удостоверение.

 

Р-л на курса:  доц. д-р инж. Александър Цокев - alextz@tu-sofia.bg , 02 965 27 96

 

2019-04-14