Теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 09.11.2020 г.

Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Удостоверение за Одобрение № BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.) започва от 09.11.2020 г. провеждане на следните курсове за теоретично обучение на пилоти за гражданската авиация: 

1. Любител пилот на самолет – PPL(A).

2. Транспортен пилот на самолет – ATPL(A) – теоретично обучение в модулен курс.

Справки и записвания:

Справки и записвания:

  • на тел.: 02/ 965 25 22,  0886 846 376;
  • на адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски” № 8, Технически университет – София , блок 10, кабинет 10114.

2020-10-30