Показване на 1-1 от 1.
Видове обучение

Следдипломното обучение се организира в следните школи:

1. Академична бизнес школа „ проф. Божидар Алвасов” и още

2. Школа “Автомобилен транспорт” и още

3. Школа “Авиация” и още

4. Школа за международни инженери по заваряване и още

5.Школа “Безразрушителен контрол” и още

6.Школа “Техническо регламентиране, стандартизация, сертификация и управление на качеството” и още

7.Школа за подготовка на помощни и административни кадри и още

8.Школа “Ергономия и дизайн” и още

9.Школа за подготовка на кадри по автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката и още

10.Школа по метрология и метрологично осигуряване и още

11.Школа “Германско инженерно и бизнес обучение” и още

12.Регионална CISCO Академия. и още

13.Школа “Автомобили, трактори и кари.” и още

14. Школа за подготовка на кадри по комуникационна техника и технологии. и още

15. Център за квалификация и кариерно развитие на академичния състав на ТУ-София и още

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ и още

 

 

Професии и специалности

 

Наименование на                 професионалното направление и код

Наименование на професията и код

Наименование на специалността    и код

Степен

1.

Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти,               код   213

Фотограф,       код  213020

Фотография,     

код  2130201

Трета

2.

Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти,               код   213

Тоноператор, код  213040

Тоноператорство,

код  2130401

Трета

3.

Счетоводство и данъци,   

 код  344

Оперативен счетоводител, код  344010

Оперативно счетоводство,   

код  3440101

Трета

4.

Стопанско управление и администрация,      код  345

Сътрудник в бизнес–услуги, код  345040

Бизнес – услуги,

код 3450401

Втора

5.

Стопанско управление и администрация,      код  345

Оператор на компютър,      код  345100

Текстообработване,

код  3451001

Първа

6.

Стопанско управление и администрация,      код  345

Икономист,     код  345110  

Икономика и мениджмънт,     

код  3451104

Втора

7.

Стопанско управление и администрация,      код  345

Икономист,    код  345110

Предприемачество и мениджмънт, 

код  3451105

Втора

8.

Металообработване и машиностроене,

код  521

Машинен техник,            код 521010

Машини и съоръжения за обработка на металите,

код  5210101

Трета

9.

Металообработване и машиностроене,    

код  521

Машинен техник,            код 521010

Машини и системи с ЦПУ,            

код 5210105

Трета

10.

Металообработване и машиностроене,    

код  521

Машинен оператор,        код 521030

Металорежещи машини,            

 код  5210301

 

Втора

11.

Металообработване и машиностроене,    

код  521

Заварчик,        код  521090

Заваряване,       

код  5210901

Първа

12.

Металообработване и машиностроене,    

код  521

Стругар,          код  521100

Стругарство,     

код  5211001

Първа

13.

Металообработване и машиностроене,    

код  521

Шлосер,          код 521110

Шлосерство,     

код 5211101

Първа

14.

Електротехника и енергетика,            

код  522

Електротехник,   код  522010

Електрически машини и апарати, код 5220101

 

Трета

15.

Електротехника и енергетика,            

код  522

Електротехник, код  522010

Електрообзавеждане на производството, код  5220103

 

Трета

16.

Електротехника и енергетика,            

код  522

Електротехник,  код  522010

Електродомакинска техника,код 5220110

Трета

17.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Техник по комуникационни системи,          код  523010

Телекомуникационни системи,               

код 5230102

Трета

18.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Монтьор по комуникационни системи,            код 523020

Телекомуникационни системи,               

 код  5230202

Втора

19.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Техник на електронна техника,          код  523030

Промишлена електроника,     

код  5230301

Трета

20.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Техник на електронна техника,          код  523030

Микропроцесорна техника,             

код  5230302

Трета

21.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Техник на електронна техника,          код  523030

Електронно уредостроене,   

код  5230303

Трета

22.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Монтьор на електронна техника,          код 523040

Промишлена електроника,     

 код  5230401

Втора

23.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Монтьор на електронна техника,          код   523040

Микропроцесорна техника,              

код  5230402

Втора

24.

Електроника и автоматизация,      

код  523

Монтьор на електронна техника,          код  523040

Електронно уредостроене,    

код  5230403

Втора

25.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Техник на компютърни системи,            код  523050

Компютърна техника и технологии,           код  5230501

Трета

26.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Монтьор на компютърни системи,          код  523060

Компютърни мрежи,                   код  5230602

Втора

27.

Електроника и автоматизация,     

код  523

Техник по автоматизация,   код  523070

Автоматизация на непрекъснати производства,          код 5230701

Трета

28.

Електроника и автоматизация, 

код  523

Монтьор по автоматизация,   код  523080

Автоматизирани системи,              

код  5230801

Втора

29.

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати,  код 525

Монтьор на транспортна техника,          код  525020

Автотранспортна техника,             

код  5250201

Втора

30.

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати,  код 525

Техник на подемно-транспортна техника,           код  525050

Подемнотранспорт-на техника,монти-рана на пътни тра-спортни средства,               

код 5250501

 

Трета

31.

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати,  код 525

Техник на подемно-транспортна техника,          код  525050

Подемно-транспортна техника с електрозадвижване код  5250502

Трета

32.

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати,  код 525

Монтьор на подемно-транспортна техника,          код  525060

Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства,                  код  5250601

Втора

33.

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати,  код 525

Монтьор на подемно-транспортна техника,          код  525060

Подемно-транспортна техника с електрозадвижване код  5250602

Втора

 

 

Имаме възможност да ангажираме преподаватели и материални ресурси от ТУ-София за всички изброени теми.
Моля, при интерес ни пишете или ни се обадете. Ще направим всичко възможно да организираме Вашето следдипломно и/или професионално обучение.