Показване на 1-1 от 1.
Контакти

 

Адрес:

Технически университет - София

гр.София 1000

бул. "Климент Охридски" №8

Център за развитие и квалификация

блок 2, етаж 5, каб.2500, 2523А, 2525, 2527

 

Директор ЦРК:
доц. д-р Калин Димитров
Email: kld@tu-sofia.bg
Кабинет: 2227,1257
Тел.: 02 965-3145

Зам. Директор ЦРК:
доц. д-р Емил Маджарски
Email: majarski@tu-sofia.bg
Кабинет: 9243
Тел.: 02 965-2308

Директор ЦПО:
проф. д-р Лило Кунчев
Email: lkunchev@tu-sofia.bg
Кабинет: 92 20
Тел.: 02 965 21 06

Експерт обучение:
маг. Таня Войнова
Email: tvoinova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2523-А
Тел.: 02 965-3461

Експерт обучение:
маг. инж. Евтимия Кочемидова
Email: e_kochemidova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2500
Тел.: 02 965-2064

Старши експерт:
маг. инж. Даниела Димитрова
Email: ddimitrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2525
Тел.: 02 965-3637